Šifra ADFGVX

Šifra ADFGVX byla jednou z nejslavnějších válečných šifer. Tato německá šifra, která byla zavedena 5. března 1918, krátce před velku německou ofenzivou, jež začala 21. března. Její síla spočívá v tom, že kombinuje jak substituci, tak transpozici. Tuto šifru dešifroval poprvé francouzsky kryptoanalytik Georges Painvin. Němci spoléhali na sílu této šifry, která by utajila jejich komunikaci, ale bohužel selhala. Ale nebyl to lehký boj. Georges Painvin, který ji dešifroval u ní strávil celé dny i noci a zhubl přitom o 15 kg. Nakonec, pozdě k večeru 2. června, ji rozluštil. Další šifry už se mu dařilo vyluštit bez problémů, když věděl jak na ni. Jedna z dešifrovaných zpráv obsahovala rozkaz: "Rychle navážejte munici. I ve dne, nebude-li to vidět". Podle záhlaví šlo určit, že byla odeslána někde mezi Montidierem a Compiegne, což je asi 80 km na sever od Paříže. Podle naléhavé potřeby munice a rádiového odposlechu určiti, že půjde o oblast, kde hrozí okamžitý německý úder. Spojenci posílí příslušnou část linie obrany a o týden později němci zaútočili. Tím, že šifra byla rozluštěna, tak němci ztratili moment překvapení a po pěti dnech bojů, byly odraženi.

Tohle byla jenom taková stručná historie této šifry a my se pustíme do šifrování. Nakreslete si mřížku 6 x 6 polí, kterou náhodně vyplňte 26 znaky a 10 číslicemi, například jako v následující tabulce.

 ADFGVX
A8p3d1n
Dlt4oah
F7kbc5z
Gju6wgm
Vxsvir2
X9ey0fqPrvní věc co uděláme bude to, že nalezneme pro každé písmeno zprávy jeho pozici v mřížce. Například 8 bude nahrazeno AA, p bude nahrazeno AD atd. Jako příklad použijeme tuto zprávu:

sejdeme se v 7h

Po přiřazení všech pozic dostaneme tuto tabulku:

otevřený textsejdemesev7h
1. stadium šifrového textuVDXDGAAGXGGXXDVDXDVFFADXTeď jsme dostali monoalfabetickou substituční šifru, kterou by šlo jednoduše dešifrovat pomocí frekvenční analýzy. A teď provedeme transpozici. K ní budeme potřebovat nějaké klíčové slovo. Použijeme teda například slovo ahoj. Toto slovo se skládá ze 4 znaků, takže si uděláme tabulku o velikosti 4 x 6 znaků. Velikost jsme určili tak, že naše klíčové slovo má 4 znaky a text, který chceme zašifrovat má 12 znaků. Tím, že každý znak má přiřazený jeden znak z dvojice znaků, tak vynásobíme 12 x 2, dostaneme 24 a to vydělíme čtyřmi a dostaneme číslo šest. Takže naše tabulka bude mít horizontálně 4 pozice a vertikálně 6. Do ní zapíšeme postupně popořadě všechny znaky z našeho šifrového textu, který jsme před chvílí dostali. V podstatě tu velikost tabulky ani počítat nemusíte, pouze napíšete nad tabulku naše klíčové slovo ahoj a budete psát postupně znaky z šifrového textu, dokud je všechny nenapíšete. Naše tabulka nyní vypadá takhle:

ahoj
VDXD
GAAG
XDGX
XDVD
XDFV
FADXA nyní přehodíme sloupce tabulky tak, abychom naše klíčové slovo zapsali znaky podle abecedy:

ahjo
VDDX
GAGA
XDXG
XDDV
XDXV
FAFDA nyní už zapíšeme šifrové znaky z této tabulky v pořadí odshora dolů a dostaneme výsledný šifrový text:

V G X X X F D A D D D A D G X D F X X A G V V D

Tímto jsme zašifrovali naši zprávu pomocí jak substituce, tak i transpozice. Jak vidíte, tak jsem nepoužil úplně vhodné klíčové slovo, protože abych ho zapsal podle abecedy, tak jsem musel přehodit pouze třetí a čtvrtý sloupec. Takže klíčová slova si vybírejte nejlépe taková, aby se uspořádáním podle abecedy zpřeházeli nejlépe všechny znaky a hlavně se žádný znak nesmí opakovat, jinak by byl problém se zpětným dešifrováním. Dešifrování provedeme opačným způsobem. Tady už si ale tu tabulku musíme vypočíst, abychom si ulehčili zápis. Ale není to opět nic složitého. Počet znaků v našem šifrovém textu je 24 a klíčové slovo má délku 4 znaky, takže 24 vydělíme čtyřmi a dostaneme číslo 6. Takže víme, že potřebujeme tabulku 4 x 6 znaků a do ní jenom od spodu od konce zapíše naše znaky naší šifrové abecedy, nad tabulku si napíšete podle abecedy naše klíčové slovo, takže ahjo a poté sloupce přehodíte, abyste dostali slovo ahoj. Nyní od konce po řádcích zapíšeme naše znaky, rozdělíme je po dvojicích a podle naší první tabulky provedeme poslední část dešifrování. Teď už jsem to napsal zkráceně, protože je to úplně stejný popstup, jako šifrování, jenom obráceně.

Doufám, se že vám tato šifra a návod líbí, a že je srozumitelný. Pokud budete mít k tomuto článku jakékoli přípomínky, klidně napište komentář.