Caesarova posunová šifra

Caesarova posunová šifra je substituční šifra, která je založena na posunu abecedy. Julius Caesar používal hodně druhů šifer, ale jediná, která zůstala zdokumentovaná, je právě Caesarova posunová šifra. Celkový přehled jeho šifer sepsal Valerius Probus, bohužel se toto dílo nezachovalo.

Pojďme tedy k principu této šifry. Caesarova šifra je definována posunem o 3 znaky dopředu. Pro lepší představu teď napíšu pod sebe otevřeneou abecedu a šifrovou abecedu.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Otveřená abeceda nebo text by se měl psát vždy malým, šifrová abeceda nebo text zase velkým pro lepší přehled.

Takže dáme si nějaký příklad. Řekněme třeba větu:

Ahoj, vratim se vecer.

Pokud posuneme písmena o 3 znaky dopředu, tak dostaneme:

Dkrm, yudwlp vh yhfhu.

Dešifrování provedeme tím, že znaky v zašifrovaném textu posuneme o 3 pozice zpět.

Jak asi vidíte, tak použít můžete jakýkoli posun abecedy o 1 - 25 pozic. Jelikož je toto velice jednoduchá šifra, tak ani nemusím nijak složitě vysvětlovat princip dešifrování bez klíče. Podle pohledu na šifrový text jde odhadnout, o jaký druh šifry by se mohlo jednat a tak stačí, když vyzkoušíte všech 25 posunů a text vyluštíte bez problémů.

Doufám, že jsem ten článek napsal srozumitelně, pokud ne, pokusím se článek předělat do srozumitelnější podoby. :-) Pokud jste nerozuměli některých slovům, podívejte se do článku Úvod do kryptografie a steganografie, ve kterém naleznete slovníček pojmů.