Frekvenční analýza

V tomto článku se pokusím popsat frekvenční analýzu, pomocí které se dá dešifrovat snad jakákoli substituční šifra a s trochou přemýšlení se dá použít i na jiné druhy šifer.

Šifra prasečích chlívků (Pigpen cipher)

Dneska bych vám chtěl předtavit další šifru, která se jmenuje Šifra prasečích chlívků, anglicky Pigpen cipher.

Caesarova posunová šifra

Dneska bych vám chtěl podrobněji popsat Caesarovu posunovou šifru. Je to velice jednoduchá šifra, takže princip šifrování i dešifrování pochopí každý.

Úvod do kryptografie

Vytvořil jsem tuto rubriku věnované kryptografii a steganografii, kde bych chtěl postupně probrat tuto problematiku, včetně příkladů různých druhů způsobů šifrování a dešifrování. V tomto článku chci říci něco o této problematice a seznámit vás se základními pojmy.

Stránky

Subscribe to Jifox.cz RSS