Jak upgradovat OpenSUSE 12.3 na 13.1

Tento krátký návod popisuje, jak upradovat přes konzoli OpenSUSE verzi 12.3 na verzi 13.1, desktop i server.

Všechny příkazy provádějte jako uživatel root a nezapomeňte nejdříve zálohovat všechna důležitá data.

1. Instalace aktualizací

Nejdříve se ujistětě, že máte přidaný a povolený repozitář pro aktualizace. Zadejte příkaz:

zypper repos --uri

A zobrazí se vám podobný výpis repozitářů:

# | Alias                     | Jméno                              | povoleno | Obnovit | Adresa URI                                                    
--+---------------------------+------------------------------------+----------+---------+----------------------------------------------------------------
1 | openSUSE-12.3-1.7         | openSUSE-12.3-1.7                  | Ano      | Ano     | http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/      
2 | repo-debug                | openSUSE-12.3-Debug                | Ne       | Ano     | http://download.opensuse.org/debug/distribution/12.3/repo/oss/
3 | repo-debug-update         | openSUSE-12.3-Update-Debug         | Ne       | Ano     | http://download.opensuse.org/debug/update/12.3/               
4 | repo-debug-update-non-oss | openSUSE-12.3-Update-Debug-Non-Oss | Ne       | Ano     | http://download.opensuse.org/debug/update/12.3-non-oss/       
5 | repo-non-oss              | openSUSE-12.3-Non-Oss              | Ano      | Ano     | http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/non-oss/  
6 | repo-source               | openSUSE-12.3-Source               | Ne       | Ano     | http://download.opensuse.org/source/distribution/12.3/repo/oss/
7 | repo-update               | openSUSE-12.3-Update               | Ano      | Ano     | http://download.opensuse.org/update/12.3/                     
8 | repo-update-non-oss       | openSUSE-12.3-Update-Non-Oss       | Ano      | Ano     | http://download.opensuse.org/update/12.3-non-oss/

Zobrazí se vám výpis repozitářů a mezi nimi musí být http://download.opensuse.org/update/12.3/ a Povoleno (Enabled) nastaveno na Ano (Yes).

Pokud je u Povoleno (Enabled) nastaveno Ne (No), tak repozítář povolíte tímto příkazem:

zypper modifyrepo --enable openSUSE-12.3-Update

A pokud takový repozitář ve výpisu nemáte vůbec, tak ho přidáte tímto příkazem:

zypper addrepo --check --name 'openSUSE-12.3-Update' http://download.opensuse.org/update/12.3/ repo-update

Potom provedete aktualizaci pomocí těchto dvou příkazů:

zypper refresh

zypper update

2. Upgrade distribuce na novou verzi

Nyní musíme vypnout stávající repozitáře, provedete pomocí:

zypper modifyrepo --all --disable

A nyní přidáme nové repozitáře:

zypper addrepo --name "openSUSE-13.1" http://download.opensuse.org/distribution/13.1/repo/oss/ openSUSE-13.1

zypper addrepo --name "openSUSE-13.1 Non-OSS" http://download.opensuse.org/distribution/13.1/repo/non-oss/ repo-13.1-non-oss

zypper addrepo --name "openSUSE-13.1 Updates" http://download.opensuse.org/update/13.1/ repo-13.1-update

zypper addrepo --name "openSUSE-13.1 Updates Non-OSS" http://download.opensuse.org/update/13.1-non-oss/ repo-13.1-update-non-oss

Nakonec refreshneme repozitáře a provedeme upgrade distribuce.

zypper ref

zypper dup

Zeptá se nás párkrát na odsouhlašení licence, tak vždy zobrazenou licenci pomocí klávesy q zavřeme a napíše yes a enterem potvrdíme.

Nakonec po dokončení upgrade systém restartujeme.

reboot

A po restartu by měl naběhnout OpenSUSE upgradovaný na verzi 13.1