Šifrování dat pomocí EncFS

V tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat a používat EncFS pro šifrování dat.

Nejdříve nainstalujeme EncFS. V Debianu to uděláme takto:

apt-get install encfs

Nyní vytvoříme dva adresáře, jeden pro šifrovaná data a druhý pro dešifrovaná data. Pojmenujeme je například 'encrypted' a 'decrypted'.

mkdir -p ~/encrypted
mkdir -p ~/decrypted

Adresář s dešifrovanými daty je v podstatě jenom mountnutý adresář do adresáře s šifrovanými daty. Připojte ho tedy pomocí tohoto příkazu:

encfs ~/encrypted ~/decrypted

Pokud tento adresář mountujete poprvé, musíte nejdříve nastavit konfiguraci a heslo.

radim@radim-desktop:~$ encfs ~/encrypted ~/decrypted
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
 enter "x" for expert configuration mode,
 enter "p" for pre-configured paranoia mode,
 anything else, or an empty line will select standard mode.
?>
 <-- p

Paranoia configuration selected.

Configuration finished.  The filesystem to be created has
the following properties:
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2
Filename encoding: "nameio/block", version 3:0:1
Key Size: 256 bits
Block Size: 1024 bytes, including 8 byte MAC header
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File data IV is chained to filename IV.
File holes passed through to ciphertext.

-------------------------- WARNING --------------------------
The external initialization-vector chaining option has been
enabled.  This option disables the use of hard links on the
filesystem. Without hard links, some programs may not work.
The programs 'mutt' and 'procmail' are known to fail.  For
more information, please see the encfs mailing list.
If you would like to choose another configuration setting,
please press CTRL-C now to abort and start over.

Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism.  However, the password can be changed
later using encfsctl.

New Encfs Password:
 <-- vase_heslo
Verify Encfs Password: <-- vase_heslo
radim@radim-desktop:~$

Tímto máte adresář encrypted  s šifrovanými daty připojený do adresáře decrypted, kde můžete nahrávat svá data a ta budou automaticky šifrována v adresáři encrypted. Jakmile budete chtít adresář unmountnout, použijte příkaz:

fusermount -u ~/decrypted

Pokud budete chtít později změnit heslo k vašemu zašifrovanému adresáři, použijte tento příkaz:

encfsctl passwd ~/encrypted

Budete požádáni o vaše původní heslo a dvakrát o nové. Tímto je článek u konce, snad se bude někomu hodit.